Skolmedlemskap föreningen Norden

Norden är en resurs i skolan i klassrummet och i kunskapsutbyten mellan lärare. Föreningen Norden hjälper er skola att lyfta norden med enkla och lätta verktyg.

Som skolmedlem blir ni anslutna nationellt men kan fortsättningsvis samarbeta med vår föreningar lokalt.  Skolmedlemmar får Nordens tidning ( digitalt) och Nordisk tidskrift fyra gånger per år samt ett digitalt nyhetsbrev med nordisk information fyra gånger per år. Föreningen Norden bjuder in sina medlemmar till fortbildningar, seminarier och workshops ofta i samarbete med andra aktörer. Denna information hittar ni löpande här på vår hemsida och i nyhetsbrevet. Utöver det finns det möjlighet att söka Nordiska lärarstipendier för utbyte med de övriga nordiska länder.  Man får också information om Norden i Skolan och vad som är aktuellt om norden på Skolvekrets hemsidor och utbildningar.

Medlemskap hos oss innebär också att vi hjälper till med att underlätta kontakter, främja kommunikation och sprida kunskap. Skolmedlemskapet är gratis men prenumerationen på Nordens tidning kostar 125 kr om ni vill ha den utskickad postalt.

Föreningen Norden bevakar också förslaget till den nya läroplanen och har uppmärksammat Skolverket om nedgraderingen om Norden läs mera här

För att bli medlem hos Föreningen Norden, ange om skolan är:

  • Förskola
  • Klass F-6
  • Klass 7-9/gymnasium/folkhögskola
  • Högskola/yrkeshögskola

Läs vårt senaste nyhetsbrev här

Bli medlem