Om skolmedlemskap

Som medlem i Föreningen Norden har skolan eller utbildningsförvaltningen (UF) dubbelt medlemskap. Skolan eller UF blir medlem ansluten till vår lokalavdelning i den kommun där den finns och även i ett nationellt utbildningsnätverk. Att vara en del av utbildningsnätverket betyder att ni får Nordens tidning och Nordisk tidskrift fyra gånger per år samt ett digitalt nyhetsbrev med nordisk information. Föreningen Norden koordinerar även och bjuder in sina medlemmar till fortbildningar, seminarier och workshops ofta i samarbete med andra aktörer. Denna information hittar ni löpande här på vår hemsida. Utöver det finns det möjlighet att söka Nordiska lärarstipendier för utbyte med de övriga nordiska länderna, för deltagande i nordiska vänskapsklasser genom Norden i Skolan samt samarbete med Nordiska språkkoordinationen.

Medlemskap hos oss innebär också att vi hjälper till med att underlätta kontakter, främja kommunikation, sprida kunskap samt med koordination. Skolmedlemskapet är gratis men prenumerationen på Nordens tidning kostar 125 kr om ni vill ha den utskickad postalt.

För att bli medlem hos Föreningen Norden, ange om skolan är:

  • Förskola
  • Klass F-6
  • Klass 7-9/gymnasium/folkhögskola
  • Högskola/yrkeshögskola

Bli medlem