Nätaktivisterna

Projektet är avslutat och har sammanfattats i boken Ta nätet på allvar. Den riktar sig till dig som arbetar med unga och vill bli bättre på att främja engagemang samt motverka hot och hat på nätet. Med hjälp av fakta, tips och unga nätaktivisters egna berättelser får du svar på frågor om antirasistisk nätaktivism. Syftet är att stötta och uppmuntra unga i att ha mod att stå upp för grundläggande mänskliga demokratiska värden och vara antirasistiska aktörer på nätet.

Utbildningar för lärare går att beställa från Ung Media även efter avslutat projekt.

Nätaktivisterna är ett projekt som under tre år jobbat för att uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet. Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar och ge dem kunskap om journalistik, yttrandefrihet och nätaktivism ska unga kunna känna sig trygga i sina värderingar. De ska jobba för ett öppet och demokratiskt nät.

Profilbild webb_edited

Nätaktivisternas klassutbildning riktar sig till gymnasieklasser över hela landet. Under utbildningen utgår vi från de plattformar unga använder idag och går på ett roligt och lärorikt sätt igenom lagar och regler på nätet. Målet med utbildningen är att eleverna ska känna sig stärkta i sina rättigheter och skyldigheter på nätet och lära sig mer om hur man kan agera antirasistiskt på nätet. I utbildningen får eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i källkritik på nätet, hur förtryckande strukturer som rasism verkar i samhället och vilka verktyg en nätaktivist kan använda.

Bakom projektet, som finansieras av Allmänna arvsfonden, står Föreningen Norden tillsammans med Ung Media och Ungdom Mot Rasism.

Vill du veta mer om projektet, kontakta ungmedia.se eller [email protected]