Nordiska språkkoordinationen

Ansvaret för att samordna verksamheten inom det nordiska språksamarbetet inom utbildningssektorn ligger hos Nordisk språkkoordination. Uppdraget förvaltas av Föreningarna Nordens förbund under perioden 2014-2018. Nordisk språkkoordinations webbplats informerar om aktörer och aktiviteter som exempelvis Nordkurs, Nordspråk, kurs för nordiska lärarstudenter, Nordiska språkpiloter, nätverket för språknämnderna i Norden, det nordiska teckenspråksnätverket och den nordiska gruppen för parallellspråkighet.

Nordisk språkkoordination följer Nordiska ministerrådets politiska prioriteringar och fokusområde inom både språk- och kulturområdet.

 

Nordiska ministerrådets satsning på barn och unga

Barn och unga mellan 0-25 år är Nordiska ministerrådets prioriterade målgrupp och det har tagits fram en tvärsektoriell strategi. I strategin slås visionen med NMR:s barn- och ungdomsarbete fast: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga. Läs hela strategin här.

Läs mer om Nordiska språkkoordinationen arbete och satsningar på deras hemsida

www.sprogkoordinationen.org