Nordiskt utbildningsnätverk

Nordiskt utbildningsnätverk i Föreningen Norden

Som medlem får du

  • Nordisk tidskrift fyra gånger i året.
  • Möjlighet att söka lärarstipendier för en nordisk studieresa i ett annat nordiskt land.
  • Ett nyhetsbrev med nordisk information för skolor och bibliotek.
  • Inbjudningar till seminarier, workshops och nätverksmöten
  • Möjligheten att delat i nordiska projekt.
  • Nordens tidning digitalt fyra gånger om året

( Lägg till en prenumeration av papperstidningen för endast 125 kr i året)

 

Föreningen Nordens uppdrag är att engagera nätverket i att samarbeta såväl inåt som utåt i Norden. Det gör föreningen bland annat genom att sprida information om de nordiska länderna och möjligheterna som finns i Norden och i EU.

Föreningen Norden har nu lanserat ett nordiskt utbildningsnätverk.  Nätverket innebär att skolor och utbildningsförvaltningar som medlemmar i Föreningen Norden har ett dubbelt medlemskap från och med 2017, både lokalt och nationellt-nordiskt.

Information om nätverket hittar ni löpande här på vår hemsida www.norden.se. Utöver det finns det möjlighet att söka Nordiska lärarstipendier för utbyte med de övriga nordiska länderna, för deltagande i nordiska vänskapsklasser genom Norden i Skolan samt samarbete med Nordiska språkkoordinationen.

Medlemskap i föreningen Norden innebär också att vi hjälper till och underlättar kontakter, främjar kommunikationen och sprider kunskap. Medlemskapet 2017 kommer vara gratis men om ni vill få Nordens tidning utskickat postalt kostar prenumerationen 125 kr per år för fyra nummer.

För mer information kan ni kontakta föreningsutvecklare [email protected]