Östersjösamarbetet

Baltic Sea NGO Network är ett nätverk av 500 ideella föreningar i Östersjöregionen. I nätverket ingår organisationer från 11 länder; Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige samt Tyskland. Sedan 2001 har ideella föreningar i Östersjöregionen samarbetat inom ramen för det årliga Baltic Sea NGO Forum. Två år senare bildades Baltic Sea NGO Network för att organisera det årliga forumet.

Baltic Sea NGO Network strävar inte efter att representera alla sektorer och aktörer i det civila samhället i regionen, men nätverket är öppet för alla demokratiska organisationer som delar nätverkets värderingar och som vill arbeta med att utveckla och stärka det civila samhället i Östersjöregionen.

Förutom att arrangera ett årligt Forum så arbetar nätverket inom EUs Östersjöstrategi. De är s.k. horisontell samordnare för det horisontella insatsområdet Involve. Här arbetar de med att främja och underlätta flernivåstyre inom Strategin. Detta innebär bl.a. att involvera lokala och regionala myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle i genomförandet av Östersjöstrategin. Föreningen Norden är nationell fokalpunkt för Baltic Sea NGO Network i Sverige.

Du kan läsa mer om Baltic Sea NGO Network här.