Bli organisationsmedlem

Föreningen Norden har tre olika organisationsmedlemskap: Samverkande, Skola och Bibliotek. Välj vilket medlemskap som ni är intresserade av i rullmenyn.

Samverkande medlem

Organisationer och företag eller andra juridiska personer som samarbetar med Föreningen Norden centralt kan bli samverkande medlemmar. Våra samverkande organisationer betalat 500 kr.

Skolmedlemskap

Som skolmedlem blir ni anslutna nationellt men kan fortsättningsvis samarbeta med våra lokalavdelningar lokalt. Föreningen Norden bjuder in sina medlemmar till fortbildningar, seminarier och workshops ofta i samarbete med andra aktörer.

Medlemskap hos oss innebär att vi hjälper till med att underlätta kontakter, främja kommunikation och sprida kunskap. Skolmedlemskapet är gratis men prenumerationen på Nordens tidning kostar 125 kr om ni vill ha den utskickad med post.

Biblioteksmedlemskap

Biblioteken är navet i nordisk kunskap, och som biblioteksmedlem kommer Nordens tidning fyra gånger per år, information om Nordisk litteraturvecka varje år och möjlighet delta och välja plats för ett årligt studiebesök för bibliotek.

Biblioteksmedlemskap 2020 kostar 299 kr.

Läs mer om de olika medlemskapen här.

Bli organisationsmedlem