Samverkande medlemmar

Organisationer och företag eller andra juridiska personer som samarbetar med Föreningen Norden centralt kan blir samverkande medlemmar. Våra samverkande medlemmar arbetar ofta med ett nordisk fokus på olika sätt och vill därför stödja föreningen. Samverkande medlemmar får Nordens Tidning och annan information om Norden och det nordiska samarbetet via ett nyhetsbrev fyra gånger per år.

Varje år bjuds samverkande organisationer och företag in till lunchseminarium, deltagande på event samt möjlighet att delta i projekt.

Små organisationer 500 kr/år och stora 1000 kr/år.

Bli medlem