Ung i Norden

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är en paraplyorganisation som består av föreningarna Nordens ungdomsförbunds-organisationer i de nordiska länderna.

Vi är norden” är ett digitalt nyhetsbrev som skickas till studenter, samhällsintresserade, nordjobbare, våra samverkande medlemmar samt till övriga som är intresserade av att få senaste nytt om Norden. Just nu drivs detta av föreningen Norden i Sverige.

FNUF – Föreningen Nordens ungdomsförbund i Sverige belyser sedan 1978 nordiska frågor och arbetar för ökad rörlighet över gränserna. Ökad kontakt mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse. FNUF är ett partipolitiskt obundet och ideellt förbund vars syfte är att främja ungas meningsfulla fritid och stärka förutsättningarna för ungdomsorganisering i Norden.

Är du intresserad av att starta en ungdomsavdelning i din hemkommun ta kontakt med vårt kansli så kan vi hjälpa dig, skriv till [email protected]