Vår historia

Sedan våren 1919 har Föreningen Norden utvecklats och idag finns det flera aktiviteter som till exempel Biskops-Arnö folkhögskola, kurser och seminarier, utvecklingsprojekt, skol och biblioteksverksamhet och transnationella samarbeten.

Vi jobbar lokalt, nationellt, regionalt och globalt med nordiska intressen.

Vill ni läsa mer finns TAM.