Vår historia

Föreningen Norden grundades redan 1919 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och gentemot omvärlden.

Föreningarna Norden bildades i Danmark, Norge och Sverige år 1919, en isländsk förening bildades 1922, och en finländsk 1924. Föreningarna kom till som resultat av de överläggningar och koordineringar i bland annat livsmedelsförsörjningsfrågor under första världskriget mellan grupper i de tre skandinaviska länderna. Syftet med föreningarna har varit att samarbeta i olika frågor och att föra ut den nordiska idén som en gemenskap härledd ur naturen, språket och historien. Med fokus på de handelspolitiska och ekonomiska områdena samt kulturellt samarbete, skulle föreningarna arbeta för nordisk kultur och stärka de privata banden mellan de skandinaviska folken – ur ”Med källorna till föreningen Nordens historia”.

Läs mer om föreningens historia på TAM-arkivets hemsida.