Tidigare uppdrag och projekt

Under åren har föreningen Norden arbetat med flera projekt och fått många uppdrag.

Nätaktivisterna var ett treårigt projekt där vi, tillsammans med Ung Media, uppmuntrade och stöttade unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet. Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar och ge dem kunskap om journalistik, yttrandefrihet och nätaktivism ska unga kunna känna sig trygga i sina värderingar. Unga ska kunna jobba för ett öppet och demokratiskt nät. Läs mer om projektet och dess resultat på ungmedia.se.

Sedan flera år tillbaka har vi fått regleringsbrev från UD. Som förening är vi även aktiva i Nordiska rådets möten.

Utöver detta har vi arbetat i flertalet projekt i samarbete med bland andra SKL, Skolverket och EU.