Föreningarna Nordens Förbund

Samarbetet mellan Föreningen Norden i olika länder

Föreningen Norden finns i alla de nordiska länderna och samverkar genom paraplyorganisationen Föreningarna Nordens Förbund, FNF. Det är ett samarbetsorgan för våra systerorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland. Förbundet samarbetar också med Föreningen Norden i Estland, Lettland, samt i Petrozavodsk.

Huvuduppgiften som FNF har är att samordna föreningarnas gemensamma intressen i arbetet med att stärka det nordiska samarbetet. De verkar på olika sätt för nordiskt samarbete med en rad relationsbyggande projekt inom språk, kultur och möten och genom program som Nordjobb, som syftar till att underlätta den fria rörligheten i Norden och kontakten mellan de nordiska medborgarna.

Läs mer om FNF här