Nordiska ministerrådet

De nordiska regeringarnas samarbetsorgan

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas samarbete och bildades 1971. De arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger påtagliga positiva effekter och nordisk nytta för medborgarna i de enskilda nordiska länderna.

En stor del av Nordiska ministerrådets aktiviteter utförs inom ramen för nordiska institutioner, projekt och initiativ. Ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet skiftar mellan medlemsländerna för ett år i taget.

Målet med det nordiska samarbetet är både att göra det attraktivt att bo, arbeta och bedriva verksamhet i Norden och att stärka de nordiska länderna internationellt. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.

Statsministrarna i Norden har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Visionen innebär närmare:

  • Ett grönt Norden – Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
  • Ett konkurrenskraftigt Norden – Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.
  • Ett socialt hållbart Norden – Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte och välfärd.

Läs mer om Nordiska ministerrådet här.