Nordiska rådet

Nordens officiella samarbetsorgan

Det Nordiska rådet är det officiella samarbetsorganet för nordiskt samarbete. Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.

Nordiska rådet bildades 1952 och har 87 valda ledamöter. Danmark, Finland, Norge och Sverige har 20 ledamöter var, varav Danmarks representanter utgörs av två från Färöarna och två från Grönland, medan Finland har två representanter från Åland. Island har sju ledamöter. Rådet fungerar bland annat som ett rådgivande organ för de nordiska regeringarna.

Nordiska rådets medlemmar arbetar dels i rådets styrelse och fem politiska utskott och dels i deras respektive partigrupper. Nordiska rådets valda medlemmar kan bilda partigrupper. En partigrupp måste omfatta minst fyra medlemmar och ha representanter från minst två länder.

Nordiska rådets sammanträden hålls två gånger om året. Ordförandeskapet för Nordiska rådet skiftar mellan medlemsländerna för ett år i taget. Under sammanträdena träffas representanter för de nordiska regeringarna och parlamentsledamöterna varandra. Statsministrar och oppositionsledare deltar i ett toppmöte med Nordiska rådet om ett aktuellt ämne.

Läs mer om Nordiska rådet här