Om föreningen

Föreningen kanaliserar medborgarnas tankar om nordisk samverkan till det offentliga Norden, bedriver opinionsbildning lokalt och nationellt och bedriver folkbildning om nordiska frågor inte minst genom Biskops Arnö folkhögskola. Föreningen arbetar vidare med att öka kunskapen om nordiska samhällsfrågor genom Nordens tidning, seminarier och informationsspridning.

De nordiska länderna har samarbetat under större delen av 1900-talet på politisk nivå genom bland annat Nordiska rådet och på folklig nivå genom organisationer som föreningen Norden.

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Föreningarna Nordens Förbund

Föreningen Norden finns i alla de nordiska länderna och samverkar genom paraplyorganisationen Föreningarna Nordens Förbund, FNF. FNF är ett samarbetsorgan för de olika Föreningarna Norden i Danmark Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland. Förbundet samarbetar också med Föreningen Norden i Estland, Lettland, samt i Petrozavodsk.

Förbundets huvuduppgift är att samordna föreningarnas gemensamma intressen i arbetet med att stärka det nordiska samarbetet. De verkar på olika sätt för nordiskt samarbete bland annat genom att stimulera vänortsverksamheten och genom program som Nordjobb, som syftar till att underlätta den fria rörligheten i Norden och kontakten mellan de nordiska medborgarna.

Här kan du läsa mer om FNF.

Föreningen Nordens stadgar, antagna 13 juni 2020