Om föreningen

Möten mellan olika människor och nätverk för kunskap och folkbildning är kärnan i Föreningen Nordens verksamhet. Vi vill påverka nordisk politik och uppmuntra politiker att underlätta vardagslivet för alla i Norden.

Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och företag som vill arbeta med föreningens syfte. Föreningens fullmäktige tar alla större beslut kring vad föreningen ska arbeta med. Föreningen har också lokal verksamhet, genom lokalavdelningar och distrikt.

Vår verksamhet är både bred och djup. Genom våra medlemmar lokalt anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar. Vi har även ett ungdomsförbund, FNUF som är ett fristående förbund med egna stadgar. Där genomförs aktiviteter speciellt riktade till unga. Vi bedriver även informations- och utvecklingsprojekt förutom i Sverige och Norden också i Östersjöregionen, Arktis, Nordkalotten med flera grannregioner.

Föreningarna Nordens Förbund

Föreningen Norden finns i alla de nordiska länderna och samverkar genom paraplyorganisationen Föreningarna Nordens Förbund, FNF. FNF är ett samarbetsorgan för de olika Föreningarna Norden i Danmark Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland. Förbundet samarbetar också med Föreningen Norden i Estland, Lettland, samt i Petrozavodsk.

Förbundets huvuduppgift är att samordna föreningarnas gemensamma intressen i arbetet med att stärka det nordiska samarbetet. De verkar på olika sätt för nordiskt samarbete bland annat genom att stimulera vänortsverksamheten och genom program som Nordjobb, som syftar till att underlätta den fria rörligheten i Norden och kontakten mellan de nordiska medborgarna.

Här kan du läsa mer om FNF.