Våra värderingar

Vi delar värderingar med våra systerorganisationer runt om i Norden. Värderingarna genomsyrar hela vår verksamhet och det arbete som vi bedriver.

Tillit
Frihet under ansvar
Öppenhet och inkludering
Tolerans
Jämlikhet och demokrati
Respekten för traditionen att föra dialog med medborgarna i de demokratiska institutionerna

Ur Föreningarnas Nordens Förbund principprogram