Våra principer och värderingar

Vi vill sprida kunskap, utveckla vänskapsband och underlätta samarbete för att genomföra våra hjärtefrågor.

Här kan du läsa om vår värdegrund (Föreningarna Nordens Förbunds principprogram)

Föreningen Norden har som ideell organisation genom årtionden haft en ledande roll att gynna och ta initiativ till gränsöverskridande samarbete mellan invånare, föreningar, företag, kommuner och stater. Vi vill, som partipolitiskt och religiöst obunden organisation, bilda opinion för ett ännu starkare samarbete i Norden men även internationellt i framtiden.

Inriktningsdokument 2018-2020

Verksamhetsplan 2019

Stadgar för föreningen Norden

Normalstadgar för avdelning 2018 (reviderade enligt fullmäktigebeslut 2018)

Normalstadgar för distrikt 2014