Lokalavdelning eller enskild medlem i Föreningen Norden