Allmänt, Folkrörelse, utbildning och kunskap, Fred och demokrati, Näringsliv och arbetsmarknad, Trygghet och välfärd

22 okt 2018

Rapport från Nordens välfärdscenter ”Ny i Norden – Vägen till arbete”

Publikationen tar upp fakta om etablering av nyanlända på arbetsmarknaden med särskilt fokus på olika exempel från de nordiska länderna som har ambitionen att förkorta tiden till integration på arbetsmarknaden.

Rapporten beskriver olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i Norden.

De exempel som presenteras i rapporten har valts ut av en nordiska expertgrupp. Gruppen består av personer på olika nivåer i länderna, med god inblick och kunskap om respektive lands insatser inom integrationsområdet. Medlemmarna arbetar på dels departements- och myndighetsnivå, dels på regional respektive kommunal nivå.

Läs hela rapporten här!

Få senaste nytt i vårt digitala nyhetsbrev NORDISKA NYHETER, klicka här för att prenumerera. 

Aktuellt hos Föreningen Norden