Allmänt

17 jan 2019

Sök bidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden

Nu har ansökan öppnat för dig som vill resa till Island eller Sverige för bilateralt samarbete mellan länderna inom området för kultur, forskning och utbildning.

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden är en bilateral statlig fond för främjande av samarbete mellan Island och Sverige. Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning.

Det går att söka bidrag för resor med syfte att främja det svensk-isländska samarbetet inom områdena kultur, utbildning och forskning. Viktigt är att ändamålet med resan ska vara bilateralt. Den sökande ska presentera ett preliminärt program för resan, budget och kontaktpersoner i det andra landet.

Mer information om ansökan hittar du här

Organisationssekreterare
Sovran Martet
Tel:070-970 84 49
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden