Allmänt

15 feb 2021

Sök projektbidrag från Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och samhälle ska främjas och kontakter ska skapas inom dessa områden.

Svensk-dansk kulturförening delar årligen ut projektbidrag, i första hand inom områdena litteratur, konst och vetenskap. Fonden kan också stödja annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om och kontakterna mellan de båda två länderna.

Ansökningsperioden är nu öppen och stänger den 5 april 2021. Ansökningsformuläret och mer information hittar du på kulturfondens webbsida: http://svenskdanskafonden.se/

Du kan också följa samarbetsfondens Facebooksida för fler uppdateringar: https://www.facebook.com/Svensk-danska-kulturfonden-279059558890880

Aktuellt hos Föreningen Norden