Till medlemsorganisationerna inom föreningen Norden

Senast uppdaterad 2020/07/01
(Sidan kommer att uppdateras löpande)

Med anledning av att vi tillsammans tar ansvar för att dels minska smittspridningen, dels skydda särskilda riskgrupper följer vi i föreningen Norden aktivt myndigheternas beslut, råd och rekommendationer.

Om möten, seminarier och liknande

Vi rekommenderar att ni flyttar fram möten och arrangemang som innebär att ni fysiskt träffas. Möten kan ni ha via telefon- eller mobil, alternativt andra digitala mötesverktyg, till exempel Skype eller Facetime.

Se nedan mer om distriktens årsmöten.

Sluta inte ha kontakt med varandra och med era medlemmar. Kontakt går att ha per telefon, mobil eller via nätet. 

Om lokala resor

Lokalavdelningar som har inplanerade resor får rekommendationen att flytta fram i tid. Beroende på researrangör och resebolag som anlitats finns olika avboknings- och ombokningsregler. Läs på ordentligt. Var ute i god tid att avboka eller omboka.

Till sist, håll er uppdaterade och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Exempelvis:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ (uppdaterad 2020-04-02)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ (från 2020-04-01)

Ta hand om er och varandra!