Integrate NEETs

Kunskapsplattformen Integrate NEETs syftar till att förbättra möjligheterna för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) att återvända till studier eller börja arbeta.

Kunskapsplattformen är en del av flaggskeppet School2Work inom ramen för EU:s Östersjöstrategi och finansieras av Svenska ESF Rådet. Vi samlar aktörer från samtliga sektorer som arbetar strategiskt eller operativt med UVAS runtom i Östersjöregionen.

Deltagarna samlas i fem tematiska arbetsgrupper som gemensamt utvecklar metoder och policyrekommendationer kring valda teman. Genom att samla transnationella expertgrupper ökar vi samtidigt samverkan, kunskapsutbytet och stöder den makroregionala utvecklingen. De fem tematiska arbetsgrupperna är:

  • Resurscenter (One stop shops)
  • Utbildning och träning
  • Entreprenörskap
  • Arbetsmarknadsintegration
  • Civilsamhällets inkludering

På arbetsgruppens möte förser kunskapsplattformens forskare arbetsgrupperna med relevant och aktuell forskning, samt beprövade metoder, som utgångspunkt för det gemensamma utvecklingsarbetet. Arbetet i arbetsgrupperna leds av utbildade processledare.

Kunskapsplattformen Integrate NEETs är en av tre kunskapsplattformar inom ramen för flaggskeppet School to Work, som leds av SKL. De övriga två kunskapsplattformarna leds av Åbo Stad.

Läs mer om Knowledge Platform Integrate NEETs

Flagship School2Work in the EU Strategy for the Baltic Sea Region