Demokratipodd

Min demokratiska röst – en podcast med perspektiv på Norden

Bland många unga sker en förskjutning av de demokratiska samtalen, från valstugor och partimöten till digitala plattformar som Facebook och TikTok. Hur påverkar detta det demokratiska samtalet?  Vilka ämnen är viktigast för unga idag och har demokratiska processer möjlighet att lösa vår tids största utmaningar i fråga om migration, klimathot och ett förändrat medielandskap?

Detta och mycket mer diskuteras i podden som leds av Li Skarin tillsammans med en ungdomspanel. Målet med podden är att stärka det demokratiska samtalet och samtidigt undersöka hur grundläggande demokratiska principer står sig i vår digitala tidsålder. Samtalen sker utifrån en nordiskt kontext med återkommande inhopp från nordiska experter och reprentantanter.

Min demokratiska röst består av fem avsnitt och ett diskussionsmaterial som tillsammans utgör ett underlag för att hålla poddcirklar om demokrati. Vill er gymnasieskola eller lokalförening hålla poddcirklar för era elever eller medlemmar? Kontakta ansvarig projektledare för mer information.

Podden genomförs med medel från Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällsfrågor, Mucf.

Projektledare ”Min demokratiska röst”
Sofia Ewerlöf
Mejl: [email protected]