Norden i skolan

Norden i Skolan är en gratis läroportal som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att jobba med nordisk språk och kultur, samt klimat och natur. Läroportalen riktar sig mot grundskolan och gymnasieutbildningar och vann 2011 de nordiska samarbetsministrarnas delade pris för att utveckla ett koncept som stärker förståelsen av grannspråken danska, norska och svenska för barn och unga i hela Norden.

Norden i Skolan är uppdelad i två huvudområden: ”Språk & Kultur” och ”Klimat & Natur”. Båda huvudområdena består av ett stort val av spännande material med utarbetade arbetsuppgifter som stödjer mål i ämnesområden i samtliga nordiska läroplaner. Vid varje uppgift och undervisningsmaterial kan du se vilka läromål du kommer runt. Se undervisningsmaterial här.

Språk & Kultur

Material under Språk & Kultur tar utgångspunkt från att grannspråkundervisningen är något annat än bara traditionell modersmålsundervisning. Uppgifter och innehållselement är utvecklade och sammansatta med ett särskilt grannspråksdidaktiskt fokus som bl.a. sätter talat språk och hörförståelse i centrum. Och för att lära ett språk räcker det inte att bara lär om det – man måste ha möjlighet för att använda det. Detta har man bl.a. på Norden i Skolan via kommunikationsverktyg som chat, videochat och en vägg som gör det möjligt att använda grannspråken i ett autentiskt sammanhang med vänklasser.

Ett val av litterära verk och filmer från hela Norden skapar dessutom en spännande kulturell ram runt undervisningen där elever, genom att se sakerna från en annan vinkel och en annan ståplats – till och med på ett annat språk – blir mer medvetna om sin egen språk- och kulturförståelse.

Läs mera om ”Språk & Kultur” här.

Klimat & Natur

Material under Klimat & Natur sätter fokus på teman hållbarhet, energiförbrukning och energikällor. Eleverna lär sig att samarbeta med andra unga i de nordiska länderna om att hitta hållbara lösningar som kan funka i vardagen helt från Grönland i nord till Finland i öst.

Under Klimat & Natur är det möjligt att delta gratis i klimatduellen; en flexibel läroprocess och nordisk tävling som bl.a. går ut på att avläsa och spara skolans energi medan man tävlar med jämnåriga från hela Norden.

Läs mera om ”Klimat & Natur” här.

Vänklasser

På Norden i Skolan är det möjligt att hitta och samarbeta med nordiska vänklasser. Samarbetet med jämnåriga från ett annat nordiskt land ger en helt ny dimension i undervisningen som, förutom att vara inspirerande och skapa mening för eleverna, också skapar ramarna för undervisningsprocess som gör var elev till den aktiva delen i sin egna inlärning.

Läs mera om vänklasser och om vilka möjligheter det finns för att söka ekonomiskt stöd för att utvidga vänklass-samarbetet här.

www.nordeniskolen.org