Nordiskt utbildningsnätverk

Nordiskt utbildningsnätverk i Föreningen Norden

Som medlem får du

  • Nordisk tidskrift fyra gånger i året.
  • Möjlighet att söka lärarstipendier för en nordisk studieresa i ett annat nordiskt land.
  • Ett nyhetsbrev med nordisk information för skolor och bibliotek.
  • Inbjudningar till seminarier, workshops och nätverksmöten
  • Möjligheten att delat i nordiska projekt.
  • Nordens tidning digitalt fyra gånger om året

( Lägg till en prenumeration av papperstidningen för endast 125 kr i året)