Nordiska lärarstipendier

Varje år delar Föreningen Norden ut Nordiska lärarstipendier till medlemsskolor på max 10 000 kronor per skola. Det är för att göra det möjligt för lärare att delta i nordiska fortbildningskurser eller för besök på en nordisk vänskola för att öka kunskapen om de andra nordiska länderna. Syftet är att öka lärares nordiska kunnande och stimulera undervisningen som levandegör den nordiska kultur- och språkgemenskapen.

Detta år kommer vi prioritera projekt med digitala lösningar och nya initiativ. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar.

För att en skola ska få stipendiet krävs det att skolan är medlem i Föreningen Norden. Stipendiet ska gå till kostnader för svenska deltagare i en nordisk kurs eller besök på en nordisk skola. Ansökan måste vara underskriven av skolans rektor eller motsvarande och en dokumentation av fortbildningsresan ska skickas in senast fyra veckor efter genomförande. För att ansöka om stipendiet behöver du lämna:

  • namn på lärare och skola
  • postadress och telefonnummer
  • budget för resan
  • ansökt belopp
  • uppgift om tidigare erhållna lärarfortbildningsstipendier; år och belopp.

Ansökningstiden är fortlöpande och skickas till:

Nordiska lärarstipendier
Föreningen Norden
Box 1083
101 39 Stockholm

Begäran om eventuell komplettering av ansökan kan komma att göras.

Läs mer här!