Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk ska främjas och kontakter ska skapas inom dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. Svensk-danska Kulturfonden har en egen hemsida www.svenskdanskafonden.se med mer information om fonden och dess riktlinjer samt ansökan.

Fonden delar ut stöd en gång per år. Nästa ansökningsperiod är nu öppen och stänger den 5 april 2021 (för bidragsanvändning 1 maj 2021-30 april 2022).

Styrelse

Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförande
Guje Sevón, professor emerita, vice-ordförande
Erik Hedling, professor

Ersättare
Leif Brodersen, arkitekt
Helle Ahlenius Pallesen, direktör, suppleant
Carl-Magnus, skulptör, suppleant

Adjungerad
Danmarks ambassadör i Sverige

Sekretariat

Box 1083
101 39 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
Mejl: [email protected]