Bli samverkande medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 120 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar. Utöver det har vi även ca 60 partners och stödjande medlemmar i lokalavdelningarna.

 

Organisationer och företag eller andra juridiska personer som samarbetar med Föreningen Norden centralt kan blir samverkande medlemmar. Våra samverkande medlemmar arbetar ofta med ett nordisk fokus på olika sätt och vill därför stödja föreningen. Samverkande medlemmar får Nordens Tidning och annan information om Norden och det nordiska samarbetet.

Små organisationer 500 kr/år och stora 1000 kr/år

Bli medlem