Uppdrag och projekt

Föreningen Norden har uppdrag och projekt som omfattar Norden och dess grannregioner. Här hittar du bland annat uppdrag och projekt inom Östersjöstrategin.

Regionala workshops om samarbete i Östersjöregionen

Dagens samhällsutmaningar är komplexa och ofta behöver vi samarbeta över gränser för att lösa dem. Klimatet är ett uppenbart område men även utmaningar relaterade till migration och en åldrande befolkning är exempel där internationellt samarbete behövs. I Norden och Östersjöregionen har vi ett nära samarbete sedan många år. Trots detta så utnyttjar vi inte dess möjligheter optimalt för att tillsammans hitta svar på våra samhällsutmaningar. I Föreningen Norden bidrar vi till att utveckla samarbetet i både Norden och i Östersjöregionen. Vi utvecklar nya metoder och involvera nya grupper.

Tillsammans med fyra myndigheter; Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Svenska Institutet samt Universitets- och Högskolerådet har vi tagit fram ett program som under det kommande åren kommer genomföras på ett antal orter i Sverige. Först ut är Umeå den 25 september följt av Hässleholm den 4 november.

Detta är en utmärkt möjlighet för föreningen att bidra med erfarenheter och kontakter men även att hitta nya samarbetsparter för att utveckla ert samarbete i Norden och Östersjöregionen.

Se hela inbjudan och läs mer här!

Kontakt

Utvecklingsansvarig- EU/Östersjöregionen
Anders Bergström
Tel: 070-567 05 84
Mejl: [email protected]