Uppdrag och projekt

Föreningen Norden har uppdrag och projekt vid sidan om ordinarie verksamhet. Utöver uppdraget som flagskeppsledare inom EUs östersjöstrategi driver vi projekt via Erasmus+ och Arvsfonden samt administrerar två bilaterala fonder.