Fonder

Föreningen Norden administrerar två bilaterala nordiska fonder i Sverige; Svensk-isländska samarbetsfonden och Svensk-danska kulturfonden.

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Stiftelsen delar ut stipendier en gång per år via stiftelsens hemsida.

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Stiftelsen delar årligen ut resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning. Mer information om ansökan finns på stiftelsens hemsidan.

Förutom de fonder som föreningen Norden administrerar finns även andra nordiska fonder som kan vara möjliga bidragsgivare för nordiska projekt. Kulturfonden för Sverige och Finland, Svensk-norska samarbetsfonden, Stiftelsen Clara Lachmanns fond och Nordisk kulturfond.