Fonder

Föreningen Norden administrerar två bilaterala nordiska fonder i Sverige; Svensk-isländska samarbetsfonden och Svensk-danska kulturfonden. I nära anknytning till dessa fonder finns även Kulturfonden för Sverige och Finland och Svensk-norska samarbetsfonden.

Förutom de fonder som Föreningen Norden administrerar och stöttar, finns även flera andra nordiska och skandinaviska fonder som kan vara möjliga bidragsgivare för nordiska projekt. Bland annat Stiftelsen Clara Lachmanns fond, Nordiska kulturfonden m.m.

Fondsekreterare
Emma Götlund
Tel:070-970 84 49
Mejl: [email protected]