Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk ska främjas och kontakter ska skapas inom dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. Svensk-danska Kulturfonden har en egen hemsida www.svenskdanskafonden.se där du hittar mer information om fonden och fondens riktlinjer samt kan söka stöd för ditt projekt.

Fonden delar ut stöd en gång per år. Nästa ansökningsperiod är 1 februari 2019 till 1 april 2019 (för bidragsanvändning 1 maj 2019-30 april 2020).

Svensk-danska kulturfondens hemsida finns mer information om fonden.

Styrelse

Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförande
Guje Sevón, professor emerita, vice-ordförande
Leif Brodersen, arkitekt

Ersättare
Erik Hedling, professor
Maria Tengroth, verksamhetsledare
Peter Linde, skulptör

Adjungerad
Danska ambassadören i Sverige

Sekretariat

Box 1083
101 39 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
Mejl: [email protected]

Fondsekreterare
Emma Götlund
Tel:070-970 84 49
Mejl: [email protected]