HA Capacity

EUs Strategi för Östersjöregionen, populärt kallad Östersjöstrategin, är ett ramverk för samarbete inom 13 policyområden med tre huvudmål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

Östersjöstrategin använder en gemensam samarbetsmetod inom sina policyområden. Den innebär att aktörer inkluderas från alla nivåer, den lokala, regionala och nationella, och från olika samhällssektorer, den offentliga, näringslivet, akademin och civilsamhället. Aktörerna deltar tillsammans i långsiktiga koordinerade utvecklingsprocesser, s.k. flaggskepp.

HA Capacity stöttar aktörer inom Östersjöstrategins alla policyområden. Stödet omfattar både utveckling av samarbetsmetoder och utbildning av aktörer. Målet är att säkra en välfungerande Östersjöstrategi i ett komplext system med flernivåstyre, tvärsektoriellt och transnationellt samarbete.

HA Capacity arbetar även med att bredda intresset för Östersjöstrategin och inkludera samhällsaktörer som vanligen inte deltar i den här typen av transnationellt samarbete.

Föreningen Norden är samordnare för HA Capacity tillsammans med Svenska institutet och Union of Baltic Cities, UBC.

Läs mer om Östersjöstrategin här

Utvecklingsansvarig- EU/Östersjöregionen
Anders Bergström
Tel: 070-567 05 84
Mejl: [email protected]