HA Involve

Socialt kapital och social tillit är en viktig grund för ett hållbart och inkluderande samhälle. Det är också en bra miljö för ett kreativt, innovativt och mobilt samhälle. Därför är civilsamhället, näringslivet och akademins delaktighet i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) viktig.

Det horisontella insatsområdet ”Involve” utvecklar metoder för hur, redan på ett tidigt stadium alla relevanta aktörer kan involveras i genomförandet av strategin. Dessa aktörer är; regionala och lokala myndigheter, civilsamhället, näringslivet och akademin. Baltic Sea NGO Network (BSNGON) är horisontell samordnare (Horizontal Action Leader) för HA Involve tillsammans med Region Västerbotten och Svenska Institutet. Föreningen Norden, som är nationell fokalpunkt i Sverige för BSNGON fungerar som HAL på uppdrag av BSNGON.

Läs mer om prioritetsområde utbildning här

Läs mer om Östersjöstrategin här

Utvecklingsansvarig- EU/Östersjöregionen
Anders Bergström
Tel: 070-567 05 84
Mejl: [email protected]