Hälsa, delaktighet och lärande

Föreningen Norden har fått stöd för projektet HDL 2022. Projektet heter Hälsa, delaktighet och lärande – Ett helhetsgrepp i skolan med ett nordiskt perspektiv

Föreningen Norden ska främja elevers delaktighet genom att tillsammans med skolor ta fram arbetsmetoder och vidareutveckla befintliga metodmaterial kring arbetsmiljöfrågor i syfte att stärka elevernas välmående, delaktighet och arbetsglädje.

Målet är att skapa former för samverkan mellan elever och skolpersonal där ett helhetsgrepp kring arbetsmiljön ligger i fokus och där välmående, delaktighet och arbetsglädje hänger ihop. Projektet avser att ta fram en digital plattform för kunskapsspridning samt att arrangera en spridningskonferens. Efter projektet ska metoden spridas genom föreningens lokalavdelningar och genom projektets samarbetsparters.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Vill du få senaste nytt om projektet samt nyheter och information om skolverksamheter i Norden? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Projektledare Hälsa, delaktighet & lärande
Emma Götlund
Mejl: [email protected]