Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola

Nordens Folkhögskola finns på Biskops-Arnö, en ö i norra delen av Mälaren. Svenska Föreningen Norden är huvudman för skolan.

1951 bildade föreningen Nordens Institut. Fem år senare, 1956, fick föreningen disponera Biskops-Arnö efter ett regeringsbeslut som gjorde det möjligt för föreningen att bedriva nordiskt bildningsarbete på ön. 1958 startade den folkhögskola som idag heter Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola.

Idag bedriver Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö folkhögskola, yrkeshögskola, nordiskt arbete, konferensverksamhet, vandrarhem och Bed & Breakfast på ön. Skolan erbjuder ett brett utbud av kurser inom bland annat allmän kurs som ger behörighet till högskolestudier, författande, låtskrivande, foto, alternativ medicin och biståndsarbete. På somrarna erbjuder skolan ett brett urval av sommarkurser. Sedan 1960 genomför Biskops-Arnö ett eller flera nordiska författarseminarier som riktar sig till författare från alla nordiska länder och områden. Detta har gjort Biskops-Arnö till en unik plats i den litterära norden.

Skolan har drygt 200 långkurs- och lika många kortelever varje år, och därutöver seminariedeltagare och andra gäster.

Här kan du läsa mer om Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola