Jobba och plugga i Norden

Info Norden hjälper dig som vill plugga,  jobba eller flytta till något annat nordiskt land. Här hittar du samlad om vilka lagar och regler som gäller vid flytt, pendling och plugg.

Om du funderar på att bo, arbeta eller studera i ett annat nordiskt land har du förmodligen många frågor om skatter, socialförsäkringssystem, jobbsökning, bostäder, befolkningsregistrering, familj, utbildning, studentstöd eller pension.

En annan viktig uppgift för Info Norden är att kartlägga problem relaterade till nordiska regler och att uppmärksamma brister och problem med informationen om dem. Om en nordisk medborgare stöter på ett problem på grund av otydliga eller saknade regler rapporterar vi problemen till nationella eller nordiska beslutsfattande organ.

Info Norden är en nordisk informationstjänst under Nordiska ministerrådet. Syftet med tjänsten är att underlätta för privatpersoner och företag att flytta över de nordiska gränserna. Info Norden hanteras av Föreningen Norden i de flesta nordiska länder och har kontor i alla fem nordiska länder, inklusive Färöarna, Grönland och Åland.

Här hittar du Info Nordens hemsida. Info Norden finns även på Facebook och Twitter.