Allmänt

20 jun 2019

Vi ses på Almedalsveckan

Även 2019 finns föreningen Norden på plats under Almedalsveckan. Tillsammans med Nordiska ministerrådet och nordiska rådet bjuder föreningen in till seminarium i Nordens tält. Välkomna till seminariet Yttrandefrihet och demokrati – en nordisk hårdvara värd att slåss för! den 30/6 kl 17.15 – 18 och därpå mingel mellan kl. 18 – 18.45.

Det nordiska samarbetet bygger på starka värderingar: Alla människors lika värde, jämställdhet, öppenhet och yttrandefrihet. Hur kan vi i Norden bättre värna om gemensamma grundvärderingar, jobba för att trygga möjligheten för alla att påverka och vara delaktiga då tonen hårdnar i samhällsdebatten?

Programmet i Nordens tält i Almedalen 2019 inleds med en diskussion om demokrati, folklig förankring och allas möjligheter att på lika grunder påverka utvecklingen i samhället, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller ålder. Demokratins betydelse för välmående och framgång, både i Sverige och i övriga Norden, är ett centralt fokusområde under Sveriges presidentskap i Nordiska rådet. Men hur mår vår demokrati? Hur väl avspeglar politiken folkets vilja? Får också de unga, de nyinflyttade och de gamla sin röst hörd i Norden idag?

Medverkande:

  • Mary Gestrin, Kommunikationschef, Nordiska ministerrådet och – rådet
  • Bertel Haarder, Parlamentariker, Venstre i Danmark, Nordiska rådet
  • Henrietta Flodell, Sveriges ungdomsrepresentant i FN 2018, LSU
  • Anette Pettersson Faye, Verksamhetschef, Institutet för demokrati och dialog
  • Amanda Lind, Kultur – och demokratiminister

Läs mer om seminariet här!

Vill ni träffa oss? Hör av er till [email protected]

Organisationsutvecklare
Julia Brink
Tel: 070-892 32 48
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden