Allmänt

31 okt 2018

Vi söker praktikant våren 2019

Som praktikant hos föreningen Norden får du erfarenhet av att genomföra nordiska projekt och möjlighet att stärka dina kompetenser inom projektledning, ledarskap och att skriva en kvalitativ rapport. Du blir en del av ett nätverk i nordisk miljö och får erfarenhet av att arbeta i en internationell organisation.

Kort beskrivning av kartläggningen ”Vi vill veta mera om våra grannländer”. Kartläggningen är en kvalitativ studie kompletterad med sticksprovsintervjuer av lärare, lärarstuderanden och elever. Studien blir cirka 25–30 sidor och ska användas som underlag för att lyfta den nordisk ämnen i högstadiet. Vilka ämnen skall granskas? Samhällskunskap, geografi, historia, musik, nordiska språk i årskurs 7-9.

Kartläggningen kan även användas som underlag för egen uppsats.

Läs mer här

Organisationsutvecklare
Julia Brink
Tel: 070-892 32 48
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden