workshop webbinar integrate neets föreningen norden arrangerar

Allmänt

11 jun 2020

Webbinarium: Uppsökande ungdomsverksamhet under Coronapandemin

I tider av social distansering, nedstängda verksamheter och hemarbete ökar risken för att ungdomar far illa. Samtidigt skapar situationen förändrade förutsättningar för uppsökande verksamhet hos kommuner och frivilligorganisationer som har till uppgift att erbjuda stöd.

Föreningen Norden anordnade ett webbinarium, den 2 juli kl 10.00, med talare från fem städer i Norden och Östersjöregionen som berättade hur pandemin påverkat deras verksamhet och hur de tacklat situationen. Presentationerna följdes av en öppen diskussion.

Talare:

Børge Erdal – Oslo Stad
Margarita Maliarenko – Vilnius Social Club
Miika Piiroinen – Helsingfors stad
Karin Tillhagen – Stockholms stad
Aleksei Jefimov – Tallinn Stad

Se webbinariet här!

Webbinariet: Youth Outreach during the Corona Pandemic ordnades inom ramen för Kunskapsplattformen Integrate NEETs, en plattform för samverkan och gemensamt lärande kring unga som varken arbetar eller studerar i Östersjöregionen.

 

Projektledare – Integrate Neets
Felix Schartner Giertta
Tel: 073-393 34 14
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden