Aktuellt

7 maj 2021

Workshop den 25 maj: Testa makroregionalt samarbete i praktiken

Inom ramen för EU-uppdraget är Föreningen Norden en av arrangörerna för en workshop om EU:s gröna utvecklingsstrategi. Den digitala workshoppen vänder sig till ansvariga för strategisk utveckling i offentliga, privata och civila organisationer samt förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande. Deltagarna får också testa den samskapande arbetsmetod som används inom EU:s Östersjöstrategi.

Föreningen Norden inom EU:s Östersjöstrategi

Föreningen Norden arbetar inom ramen för EU:s Östersjöstrategi, en av Europas fyra makroregionala strategier, med aktörer från flera länder inom regionen, förutom de nordiska länderna även Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Ryssland och Vitryssland. Arbetet går ut på att engagera aktörer och bygga samarbeten för att tillsammans lösa större samhällsutmaningar. Många av dem sträcker sig långt bortom nationsgränserna. Klimatförändringar och flyktingfrågor är uppenbara exempel men även för andra, till synes mer begränsade frågor, är det effektivast att söka lösningar tillsammans med andra som brottas med samma problem.

Hela EU:s Östersjöstrategi omfattar 14 områden inom ett mycket brett spektrum av teman. Bioekonomi, gemensamma säkerhetsfrågor inom sjöfarten, transportfrågor, kultur och turism är några få exempel.

Föreningen Norden är koordinator inom området Utbildning, Vetenskap och Sociala frågor. Det innebär att vi bygger samarbeten genom att sammanföra aktörer från offentlig, privat och civil sektor samt från olika styrnivåer, nationell, regional och lokal. Vi tar vara på varandras erfarenheter, utvecklar metoder och formulerar förslag på förändringar som behöver göras på politisk nivå.

Workshop om makroregionalt samarbete med fokus på EU:s Gröna giv

Den 25 maj arrangerar vi en digital workshop kring hur det praktiska arbetet inom strategin bedrivs för att stödja det strategiska utvecklingsarbetet i offentliga, privata och civila organisationer. Fokus för workshoppen är EU:s Gröna giv.

Workhoppen är praktiskt inriktad och ger en bra bild av hur det konkreta arbetet genomförs inom EU:s Östersjöstrategi. Arbetsmetoden som deltagarna får prova på, är inkluderande, inriktad på samskapande och vänder sig till utvecklingsansvariga eller motsvarande i offentlig, privat och ideell sektor. Arbetet sker tvärsektoriellt och omfattar flera styrnivåer.

Sista anmälningsdagen är den 11 maj. Registrera dig via DENNA LÄNK.
Några dagar före arrangemanget skickas en Zoom-länk till alla anmälda.

Läs mer om seminariet och programmet för dagen HÄR. För frågor eller kommentarer kontakta Nino Simic på [email protected].

Vill du veta mer om Östersjöstrategin? Mer information hittar du HÄR (på engelska).

 

Aktuellt hos Föreningen Norden