Nordens dag

Idag den 23 mars firas Nordens dag till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

Föreningen Norden uppmanar alla kommuner att flagga på Nordens dag och att uppmärksamma det nordiska samarbetet i kommunen.

I Föreningen Norden ordnas bland annat nordiskt gästabud i anknytning till Nordens dag.