Om oss

Vi arbetar för att Norden ska vara väldens bästa region att bo, leva och arbeta i. Vårt uppdrag är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och gentemot omvärlden.

Vår verksamhet står på två ben där ena delen av verksamheten fokuserar på att driva utveckling av nordiskt samarbete i samverkan med myndigheter och andra organisationer. Den andra delen av verksamheten består i sprida kunskap om Norden och om värdet av nordiskt samarbete. 

För att nå våra mål arbetar vi med engagemang, opinionsarbete och folkbildning. Vi satsar mycket att på ett innovativt sätt utveckla det nordiska samarbetet, för att skapa nya mötesplatser och sätt att driva arbetet.

Vi har förankring omkring 7 5000 medlemmar runt om i Sverige som är organiserade inom cirka 80 lokalföreningar.

Föreningen Norden grundades redan 1919 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Föreningen Nordens stadgar, antagna 13 juni 2020

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 7 500 medlemmar i Sveriges cirka 80 lokalavdelningar. Utöver det har vi 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem