Om oss

Föreningen Norden grundades redan 1919 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och gentemot omvärlden.

Verksamheten bedrivs utifrån de gemensamma principer som gäller för det nordiska samarbetet inom Föreningarna Nordens Förbund. Föreningen i Sverige är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och företag som vill arbeta med föreningens syfte.

Med visionen ”Norden – världens mest integrerade region för en hållbar värld” arbetar föreningen för en integrerad hållbar nordisk region genom lokala, nationella och transnationella innovationsprojekt och verksamheter. Föreningen engagerar medborgare, föreningar och företag för ökad nordisk samverkan, demokrati och hållbar utveckling.

Föreningen kanaliserar medborgarnas tankar om nordisk samverkan till det offentliga Norden, bedriver opinionsbildning lokalt och nationellt och bedriver folkbildning om nordiska frågor inte minst genom Biskops Arnö folkhögskola. Föreningen arbetar vidare med att öka kunskapen om nordiska samhällsfrågor genom Nordens tidning, seminarier och informationsspridning.

De nordiska länderna har samarbetat under större delen av 1900-talet på politisk nivå genom bland annat Nordiska rådet och på folklig nivå genom organisationer som föreningen Norden.

De nordiska länderna binds samman av en gemensam historia, ett likartat samhällssystem och de nordiska språken. Norden är namnet på området i norra Europa som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark). Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla medlemmar i Nordiska rådet. Grönland hör geografiskt till Nordamerika, men ingår då landet är en självstyrande del av det Danmark. Den norska ögruppen Svalbard och ön Jan Mayen saknar självstyrelse och är istället reguljära delar av Norge och räknas därmed till Norden.

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem