Program

Nordens dag den 23.3 på centralstationen i Stockholm

Moderator för dagen: Johan Wester

12.10 Välkomstord av moderator

12.20 Torgmöte, utrikesminister Margot Wallström i samtal med moderator om ordförandeskapsprogrammet 2018

12.50 Artistframträdande BRÍET (Island)

13.10 Ung och ny i Norden- mottagande och integrering av unga nyanlända, vad kan de nordiska länderna lära sig av varandra? Patrick Joyce (forskare vid Ratio) och Omid Mahmoudi (Ensamkommandes förbund)

13.30 Nordiska ambassadörerna på scen – Norden i framtiden

15.05 Nordiska rådets roll i det nordiska samarbetet. Hans Wallmark (Nordiska rådets svenska delegation) och Maarit Feldt-Ranta (Nordiska rådets delegation) intervjuas av Bo Andersson (Föreningen Norden)

15.30 Gränsöverskridande artister- nordiska artistmöten på scen och i studion. Musikjournalist Per Sinding Larsen tillsammans med nordiska artister

16.05 Nordisk jämställdhet på export-finns det initiativ i Norden som kan föras fram för att förebygga #metoo? Ebba Witt-Brattström (Professor vid Helsingfors Universitet), Kristina Wicksell (Make Equal) och Fredrik Bondestam (NIKK)

16.30 Samtal ”Ett Norden för alla”- varför behövs nordiskt samarbete idag? Jan Eliasson, Jenny Nilsson (Døvas Nordiska Råd) och Maarit Feldt- Ranta (Nordiska rådets delegation)

17.05 Artistframträdande Nora Collective- Philip Emilio (Norge)

17.25 Integration i Norden- språkets roll för att komma in i samhället med Björn Ranelid och Meyling Calero (Svenska med baby)

17.50 Moderatorn avslutar dagen genom samtal med Krister Bringéus (UD), Bo Andersson (Föreningen Norden) och Mary Gestrin (Nordiska ministerrådet)

18.10 Finskt disco!!!

Välkommen att fira Nordens dag!