Tillsammans är vi Norden

Ett öppet, demokratiskt, samverkande och hållbart Norden som utvecklas för framtiden – av oss tillsammans

Vi i Norden Aktuellt i Norden Samarbeten

Journalister vinner Nordens nya samarbetspris

Nordisk Journalistcenter tilldelas Föreningen Norden Sveriges nya utmärkelse Nordens samarbetspris. Priset ska uppmärksamma samarbeten över de nordiska gränserna som bidrar till att föra de nordiska invånarna närmare varandra. Priset delas ut på Nordiska museet i Stockholm idag. – Genom sitt ihärdiga arbete stärker Nordisk Journalistcenter utvecklingen av media och journalistik i hela Norden. Vi delar ut […]

Är du vår nya verksamhetsutvecklare?

Vill du vidareutveckla framtidens möten, dialoger och samarbeten över gränser i Norden? Vi söker dig som vill driva vårt verksamhetsutvecklingsarbete med att främja och stärka mellanfolkligt utbyte i Norden och med omvärlden. Tjänsten innebär att vidareutveckla lokala, nationella och nordiska metoder och arbetssätt som stärker engagemang och delaktighet för möten, dialoger och samarbeten över gränser […]

Vill du bidra till insamlingen Min plats i Norden?

Läs mer här!

Möten över gränser och vänner för livet

Föreningen Norden vill möjliggöra möten, dialog och samarbeten över gränserna i Norden. Ett konkret sätt vi gör det på är genom utbyten och möten med våra nordiska vänorter. I sommar anordnas flera vänortsmöten runt om i landet av Föreningen Nordens lokalavdelningar.  Utbyte med vänorter har varit en central del av Föreningen Nordens verksamhet under lång […]

Nordens dag-firande runt om i landet 

Nordens dag firas varje år runt om i Sverige och i våra nordiska grannländer. Vi firar att det nordiska samarbetet – ett av de äldsta regionala samarbetena i världen – förstärktes genom undertecknandet av Helsingforsavtalet den 23 mars 1962. Dagen är en möjlighet att uppmärksamma och uppmana till mer samarbete i Norden, för att gemensamt […]