Tillsammans är vi Norden

Vi verkar för en öppen och samverkande region som utvecklas i tiden – av oss tillsammans.

Vi i Norden Aktuellt i Norden Samarbeten

Vi i Norden

Lärorik byaresa från Kiruna till Särkimukka

Föreningen Nordens lokalavdelning i Kiruna gjorde den 18 september en ”byaresa” med flera stopp i nordliga byar. Lokalavdelningens studieledare Anita Fransson har förevigat resan i text. Första stoppet blev Kristallen i Lannavaara. Här togs vi emot av Jenny Söderström som berättade om Kristallen. Vi fick veta att Kristallen flera gånger under åren behövt ändra inriktning […]

Aktuellt i Norden

Skräckfilm inspirerade Johanne

”Dansk-svenska”Johanne Lykke Holm är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2021 för sin roman Strega. Inspiration till boken har hon hämtat från den italienska skräckfilmen Suspiria av Dario Argento från 1977. -Det var där boken började skrivas. Det är svårt att säga vilken litterär genre den hör hemma i, men kanske som en skräckroman. En del […]

Aktuellt i Norden

Bibliotekariens boktips – Norskt och mörkt i Gjennom natten

Biskops Arnös bibliotekarie Alfred Arvidsson delar varje månad med sig av boktips, från eller om Norden. I september har han läst norska Stig Sæterbakkens roman Gjennom natten. Nedan kan du läsa hans recension. En lång vandring in i livets och själens mörker vars slutmål är ett mystiskt hus i Slovakien där mötet sker med den […]

Vi i Norden

Nordbor om Norden #6: Anette Mjöberg

Biblioteken: demokratins skattkista Det har skett en stor förändring inom biblioteket, både när det gäller rollen som bibliotekarie och våra målgrupper. Jag har jobbat som bibliotekarie sedan mitten av 80-talet, i både mindre och större kommuner i Skåne. Nu är jag bibliotekschef i Hässleholm och i åtta år har följt och försökt anpassa vår verksamhet till denna […]