Tillsammans är vi Norden

Vi verkar för en öppen och samverkande region som utvecklas i tiden – av oss tillsammans.

Vi i Norden Aktuellt i Norden Samarbeten

Aktuellt i Norden

Vad betyder Norden för partierna i riksdagen?

Söndagen den 11 september är det riksdagsval i Sverige. Som en upptakt till den viktiga dagen har vi tagit Nordenpulsen på de åtta partierna kring frågor som gäller hållbarhet, integration och säkerhet i Norden. Vi kommer med start måndagen den 15 augusti och fram till veckan innan valet att publicera tre inlägg i veckan, ett […]

Aktuellt i Norden

Norden inför valet 2022: Centerpartiet

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Inför detta har vi tagit Nordenpulsen på de åtta riksdagspartierna, och tagit reda på hur de ställer sig till Norden i frågor som rör hållbarhet, säkerhet och integration. Under veckorna fram till valet kommer vi att publicera intervjuer med talespersoner från samtliga […]

VÄRNAR DU OM
NORDISKT SAMARBETE? 

Bli medlem!

Vi i Norden

Musik och solsken i Göteborg

Ett strålande avslut innan semestern blev en open-air-konsert i Slottsskogens Friluftskyrka i Göteborg med ett 40-tal åhörare. Sol, allsång och nordiska visor. Tack till organist Magnus Wassenius och Malin med vänner! En del gick förbi, några stannade och satte sig på bänkar i närheten – en spontan konsert. Text: Gunn Wallin, Föreningen Norden Göteborg

Vi i Norden

Föreningen Norden Fjärås-Löftadalen firade 17 maj med vårutflykt

Föreningen Norden Fjärås-Löftadalen packade med sig Norges flagga på sin vårutflykt den 17 maj, och firade grannen med nationalsång efter besök på både kaffestuga och bryggeri. Föreningens vice ordförande Seija Lundqvist har skrivit om utflykten. Solen, fågelkvitter och bruset av vattnet hälsade Fjärås-Löftadalens avdelning av Föreningen Norden välkommen när vi hade vårutflykt till Alafors kvarn […]