Tillsammans är vi Norden

Vi verkar för en öppen och samverkande region som utvecklas i tiden – av oss tillsammans.

Vi i Norden Aktuellt i Norden Samarbeten

Vi i Norden

Kura Skymning på många ställen i landet

Nordiska litteraturveckan med temat drömmar och längtan i Norden, och författare med Ålandskoppling i fokus, ägde rum den 15-21 november. Runtom i Norden pågick högläsning och stunder av gemenskap i höstmörkret. Här följer några nedslag från våra lokalavdelningars arrangemang under veckan. Fjärås-Löftadalens avdelning arrangerade i samarbete med Åsa bibliotek Kura skymning för 24:de gången. Där […]

Aktuellt i Norden

Lärarutbyte ökade intresset för nordiska språk

Flera tusen elever från tre skolor i Sverige, Danmark och Island har fått undervisning i nordiska språk av lärare från varandras skolor. Allt tack vare ett lärarbyte inom ramen för Nordplus junior. Hagagymnasiet i Norrköping har arbetat med lärarutbytesprojektet med hjälp av medel från utbytesprogrammet Nordplus Junior i snart tio år. Varje år gör skolan […]

MIN DEMOKRATISKA RÖST

EN PODCAST MED PERSPEKTIV PÅ NORDEN

LYSSNA HÄR

Vi i Norden

Gästabud och historiska berättelser i Huskvarna

I slutet av oktober samlades 44 Nordenvänner på restaurang i Huskvarna, för att ta del av det traditionella gästabudet. En av deltagarna var Patrik Luth, som här har förevigat gästabudet i text. Föreningen Norden drar sig aldrig för att samarbeta över gränserna. Av tradition träffas Föreningen Nordens avdelningar i Huskvarna och Jönköping två gånger om […]

Vi i Norden

Halländsk höstfest med soppa och sång

Föreningen Norden Fjärås-Löftadalen har haft Höstmöte med Älgsoppa i Gällinge församlingshem den 30 oktober. 48 personer, både medlemmar och övriga, anslöt till denna uppskattade Nordentillställning. En av dem var Seija Lundqvist, föreningens vice ordförande, som återger aftonen här. Kvällen började med rykande god soppa med tillbehör som Eva och Ulrika hade kokat. Efter soppan äntrade […]