Arvika

Lokalavdelningen Föreningen Norden Arvika bildades den 23 september 1943 och var mycket aktiv åren närmast efter andra världskriget.

Arvika

Lokalavdelningen Föreningen Norden Arvika bildades den 23 september 1943 och var mycket aktiv åren närmast efter andra världskriget. Föreningen reorganiserades 1967 efter att ha varit vilande ett antal år. Under kommande år och fram till dags dato har föreningen bedrivit en bred verksamhet, i nordisk anda, med omfattande program för de enskilda medlemmarna. Antalet medlemmar har genom åren varierat, men vår förening är den…
Lokalavdelningen Föreningen Norden Arvika bildades den 23 september 1943 och var mycket aktiv åren närmast efter andra världskriget. Föreningen reorganiserades 1967 efter att ha varit vilande ett antal år. Under kommande år och fram till dags dato har föreningen bedrivit en bred verksamhet, i nordisk anda, med omfattande program för de enskilda medlemmarna. Antalet medlemmar har genom åren varierat, men vår förening är den största lokalavdelningen i distriktet Värmland, för närvarande ca 170 medlemmar. Ständigt återkommande evenemang är Kura Skymning, numera Nordisk Litteraturvecka, tillsammans med Arvika Bibliotek samt Nordiskt Julbord med traditionella nordiska maträtter. För övrigt förekommer evenemang med föreläsningar, musik, film, teater, utflykter m. m. Föreningen arrangerar även årliga medlemsresor och har besökt alla nordiska grannländer och deltagit i kulturella utbyten och intressanta studiebesök i våra vänorter.
Läs mer
Vårt kalendarium

Artiklar

KulMoro på Morokulien (ny)

Den 2 september anordnade Föreningen Norden Arvika, tillsammans med Föreningen Norden Kongsvinger med omegn, en familjedag på Morokulien. Träffpunkt Norden är tänkt att bli ett återkommande arrangemang för ökad gemenskap och samverkan över gränsen. Text: Britt Andersson, Föreningen Norden Arvika Förra året ville vi belysa vilka följder gränsstängningen under pandemin fick för människorna i gränstrakten. […]

Visa mer (1)

Kontakta oss gärna

Sekreterare, medlemsansvarig & skolansvarig: Bente Mattsson, [email protected]
Kassör: Jan Rülcker, [email protected]
Facebookansvarig: Britt Andersson, [email protected]
Vice ordförande: Lisbeth Engström, [email protected]
Styrelseledamot: Björg Ryan, [email protected]