Drottning Margaretas historia – Föreningen Nordens årsbok