Finlandsveckan den 4-12.12 i Kiruna

Måndag 4.12 Allsångskväll tillsammans med Finländarnas Klubb,

Malmfältens Folkhögskola

Tisdag 5.12 Teaterföreställning, samverkan med Tornedalsteatern för skolor 4-6 klass

Folkets Hus

Onsdag 6.12 100 – årsdagen – Tal, sånggrupp, föreläsare, dansgrupp

 Malmfältens Folkhögskola

Torsdag 7.12  Kiruna Filmstudio : Finsk film, Folkets Hus

Kontakt

Karin Westergren

Föreningen Norden Kiruna http://kiruna.norden.se/