Fred och demokrati

Senaste uppdateringarna

16 October 2017

Nordiska biblioteksveckan 2017

I novembermörkret tänds samtidigt tusentals ljus i hela Norden och de baltiska länderna. Då är det dags för Nordiska biblioteksveckan som hålls 13-19 november 2017 .Biblioteksveckan samlar för den 21 gången barn, unga och vuxna till världens största högläsningsevenemang. Över 2000 skolor, bibliotek och andra kulturinstitutioner deltar varje år i denna fina tradition. Den gemenskap, […]

15 October 2015

The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change

Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens utmaningar? Föreningen Norden lanserade skriften ”The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change” på bokmässan i Göteborg fredag 25 september. Artikelförfattarna Tove Lifvendahl, Katrine Marçal, Mats Svegfors, Stefan Edman och Dagfinn Høybråten synar vägval som format den nordiska […]

27 August 2015

Fokus för nordiskt funktionshinderssamarbete: mänskliga rättigheter, mångfald och fri rörlighet

Den nordiska välfärdsmodellen bygger på allas lika rätt och möjlighet att delta i samhället. Inkludering av personer som har olika typer av funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik, MR-S, antog en handlingsplan för nordiskt funktionshinderssamarbete i december 2014. Handlingsplanen utvecklades under det isländska ordförandeskapet för NMR […]

25 June 2014

Strategi för ett interkulturellt samhälle

Föreningen Norden har länge arbetat för fred, öppenhet och demokrati och ser vikten av att skapa ett hållbart samhälle som formas genom gränsöverskridande möten av kulturer. Föreningen Norden skall vara i framkant i frågan om en ny interkulturell identitet och ha svar på hur en allt mer internationell befolkning kan leva tillsammans. Ett interkulturellt förhållningssätt skall bidra till att […]