Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 8 500 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar. Utöver det har vi även ca 60 partners och stödjande medlemmar i lokalavdelningarna.

Medlemskapet i en lokalavdelning kostar huvudmedlemmen endast 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör.

Familjemedlemskap

Om någon i ditt hushåll är medlem i Föreningen Norden kan du bli så kallad familjemedlem. Du får inga egna utskick och inte heller tidningen men har annars samma förmåner som andra medlemmar.
Familjemedlemskapet kostar 25 kr för första året.

Läs mer om medlemskapen här.

Bli medlem

Välj vilken lokalavdelning ni bor närmast eller vill tillhöra.