Norden, Europa, kriget och Corona: samtal och studieplan