Nordperspektiv – ett nytt arbetssätt för samhällsförändring.