Röster från Norden: Karen Ellemann, generalsekreterare Nordiska ministerrådet